ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΔΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

€350.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 2/09/2022

ΤΡΙΤΗ (19:35-21:00) - ΤΕΤΑΡΤΗ (18:00-19:25) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (19:35-21:00)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΣΑΒΒΑΤΑ (10 ΚΑΙ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13:30-15:00).


ΩΡΕΣΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

18:00-19:25

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ 21/09/2022
19:35-21:00ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13:30-15:00ΣΑΒΒΑΤΟ (10/09 ΚΑΙ 17/09)