ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

€200.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 2/09/2022

ΤΡΙΤΗ (20:05-21:30) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (20:05-21:30)


ΩΡΕΣΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
20:05-21:30ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ