ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

€200.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 1/09/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ (18:00-19:25) - ΠΕΜΠΤΗ (18:00-19:25)


ΩΡΕΣΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
18:00-19:25ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ