ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

€130.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΤΕΤΑΡΤΗ 3/08

09:00-10:25

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/08

09:00-10:25

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/08

09:00-10:25

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/08

09:00-10:25

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/08

10:35-12:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/09

10:35-12:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/09

10:35-12:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09

10:35-12:00