ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

€180.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΤΡΙΤΗ 2/08

17:30-18:55

ΠΕΜΠΤΗ 4/08

17:30-      18:55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/08

17:30-           18:55

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/08

17:30-      18:55

ΤΡΙΤΗ    9/08

17:30-    18:55

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/08

19:05-      21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/08

17:30-        18:55

ΤΡΙΤΗ 23/08

17:30-18:55

ΤΡΙΤΗ    6/09

18:00-    19:25

ΠΕΜΠΤΗ     8/09

18:00-          19:25

ΤΡΙΤΗ    13/09

18:00-     19:25

ΠΕΜΠΤΗ 15/09

18:00-    19:25

ΤΡΙΤΗ   20/09

18:00-    19:25

ΠΕΜΠΤΗ 22/09

18:00-     19:25