ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

€130.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 


ΤΕΤΑΡΤΗ 3/08

17:30-18:55

ΠΕΜΠΤΗ 11/08

17:30-18:55

ΠΕΜΠΤΗ 18/08

17:30-18:55

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/08

17:30-18:55

ΤΡΙΤΗ 30/08

17:30-18:55

ΤΡΙΤΗ 6/09

19:35-21:00

ΤΡΙΤΗ 13/09

19:35-21:00

ΤΡΙΤΗ 20/09

19:35-21:00